12. Februar . . . . .
Catalyzator resignerer ei . . .

Nei . . . var det noen som trodde det ?

Vel , det må innrømmes at det har vært nære på nå. Først sviktet internettlinja / modemet , så kollapsa telefonlinja , så begynte varmeovnen å skralleskrålebråke og som om ikke det var nok så var møtet med energirådgiveren for Enova-projektet med Hovedhuset en gigantisk skuffelse. Ikke at det ikke var mulighet for økonomisk støtte fra Enova, for det gav han klart uttrykk for at det var, men derimot energirådgiverens evne til å tenke alternativt og tilpassinger både til den eksisterende bygnings konstruksjon samt nødvendighetsprioriteringer i forhold til beboerens behov og økonomisk mulighet samt nytteverdi av investeringene !

Kanskje det går å benevne skuffelsen som ytterligere ett møte med manglende kompetanse ? . . . at min kompetanse på området er mangelfull er det vel neppe noen tvil om . . . men . . . den skisserte løsningen som energirådgiveren presenterte virker i mine øyne svært risikofull , å fulltette et hus som er bygget i tømmer på 1800-tallet og påbygget og modernisert i 1968/69 vil være den sikreste måten å skape en fremtidig råtahaug i skogen etter min vurdering , men jeg har jo ikke kompetanse.

Denne saken blir nok en følgetong på vloggen . . .